store.bg - бързо, лесно и удобно
store.bg - бързо, лесно и удобно
Грижа за клиента   |   За контакти
Начало   Книги    Право и юридическа литература    Интелектуална собственост
Търсене
Книги

Интелектуална собственост

/ общо 27 продукта /
Авторско право 2017 -

Авторско право 2017


Нова звезда
Цена:  7.00 лв.
Сборникът е съобразен с действащото законодателство на РБ към 02.2017 г. Последна актуализация ДВ, бр. 58 от 26 юли 2016 г. В изданието ще прочетете: закон за авторското право и сродните му права; закон за патентните регистрация; закон за марките и географските означения; закон за промишления дизайн. ...
Интелектуална собственост 2016 - част 2: Индустриална собственост -

Интелектуална собственост 2016 - част 2: Индустриална собственост


Сиби
Цена:  6.90 лв.
10. издание към 25 октомври 2016 г. ... Сборникът съдържа нормативни актове, регламентиращи закрилата на изобретенията и полезните модели, марките и географските означения, промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, сортовете растения и породите животни. Информационното приложение съдържа списък на многостранни международни актове и актове на правото на ЕС в областта на закрилата на правата върху обекти на индустриалната собственост, както и диспозитиви на тълкувателни решения във връзка с правото върху търговска марка. В книгата ще откриете: патенти; полезни модели; марки; географски означения; промишлен дизайн; ...
Обекти на интелектуалната собственост - Живко Драганов -

Обекти на интелектуалната собственостСиби
Цена:  18.00 лв.
Книгата представлява общо изследване на нематериалните блага, които се закрилят като обекти на интелектуална собственост. Изясняват се тяхната правна природа и характерните им черти. Интелектуалната собственост е съпоставена и отграничена от правото на достъп до информация, от правото на свобода на словото, от закрилата на културно-историческото наследство и др. Проследява се използването на понятието интелектуална собственост от появата му до наши дни. Отделено е внимание на някои от най-значимите теории, които са оказали влияние над формирането и развитието на правната закрила на нематериалните блага. Разгледани са различните групи обекти ...
Процесуални аспекти на конфликта на интереси - Марина Михайлова -

Процесуални аспекти на конфликта на интересиСиела
Цена:  28.00 лв.
Тази книга е представена със сканирани страници!
Необходимостта от разглеждането на конфликта на интереси от гледна точка на правоприлагането произтича от наличието както на сравнително нов закон в материята, така и от неголемия брой на установени случаи на конфликт на интереси с влезли в сила административни актове или съдебни решения. Другата причина са различията в тълкуването на нормите на ЗПУКИ от страна на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и от Административен съд София - град и Върховния административен съд. Настоящето изследване е насочено към анализ на теоретична основа на правното и фактическо явление "конфликт на интереси", както и на ...
Авторски и сродни права в аудиовизията - Марияна Лазарова -

Авторски и сродни права в аудиовизиятаВодолей
Цена:  18.00 лв.
Тази книга е представена със сканирани страници!
Книгата е първи по рода си монографичен труд на български език с фокус върху авторско-правната проблематика в екранните изкуства, който си поставя за цел специфичният обект на изследване да бъде обхванат многоаспектно чрез използване на интердисциплинарен подход и сравнителен анализ. Понятието аудио-визуално произведение се изяснява чрез разграничаването му от други екранни продукти, които нямат характера на защитени произведения, посочват се особеностите на различните видове произведения и се правят обосновани изводи за необходимост от развитие и синхронизация на нормативната уредба и правоприлагането в тази област. В работата подробно се ...
Търговски марки - Опозиции - Аглика Г. Иванова, Иван Н. Иванов -

Търговски марки - Опозиции


,

IP Bulgaria
Цена:  25.00 лв.
Тази книга е представена със сканирани страници!
Опозиции при регистрация на търговски марки в Република България и Европейската общност (марки на общността). ... "Търговски марки - Опозиции" е практически наръчник за спецификите на производството по опозиции срещу марки пред патентно ведомство на Република България (относно национални заявки и заявки подадени по международен ред) и Службата за хармонизация на вътрешния пазар (относно марки на Общността). Авторите правят подробен анализ на производствата пред двете институции, като и съпоставят техните специфики и различия. Представени са основни решения на институциите, които формират практиката в областта, както и казуси от ...
Авторски и изпълнителски права в театъра - Емил Лозев -

Авторски и изпълнителски права в театъраНова звезда
Цена:  20.00 лв.
Настоящата книга е третата поредна сред посветените на авторските и сродните права в музиката и изобразителното изкуство, като последната от тетралогията "Авторски права в изкуствата" - Авторски права в драматичното изкуство и хореографията предстои за издаване. Разработената проблематика е изградена върху европейска авторскоправна доктрина, законодателство и съдебна практика и приносът на съвременната руска авторскоправна наука и особено новите авторскоправни законодателни нововъведения. Изданието е съобразено с европейското и българското авторскоправно законодателство към 1 март 2015 г. Монографията е предназначена за всички, ...
Търговските марки и авторските права в интернет пространството - Атанас Костов -

Търговските марки и авторските права в интернет пространствотоТруд и право
Цена:  19.80 лв.
Тази необичайна, на пръв поглед, и интересна книга представя проблематиката на интелектуалната собственост и нейната защита в интернет. Тя разглежда въпросите и предлага експертни решения на проблемите, свързани с авторските права, търговските марки, домейните и други бизнес идентификатори, които се използват в мрежата. Книгата коментира правната уредба и прави анализ на натрупаната съдебна практика както у нас, така и от Съда на Европейския съюз. Авторът на разработката - Атанас Костов, е с репутацията на един от най-добрите специалисти в тази актуална и модерна област. Изданието е необходимо и полезно за всички, които в една или друга ...
Интелектуална собственост 2016 - част 1 -

Интелектуална собственост 2016 - част 1


Сиби
Цена:  6.90 лв.
11. актуализирано издание към 20 октомври 2016 г. ... Сборникът представя законовата уредба на правата, отнасящи се до литературни, художествени и научни произведения, компютърни програми, бази данни, изпълнения на артисти-изпълнители, както и до правата на продуцентите на звукозаписи, на филмовите продуценти, на радио- и телевизионните организации и на производителите на бази данни. Включени са и подзаконови актове по прилагането на "Закона за авторското право" и сродните му права. В информационното приложение са поместени списъци на многостранни международни договори и на актове на правото на "Европейския съюз" в ...
Медийно аудио- и аудиовизуално право - Райна Николова -

Медийно аудио- и аудиовизуално правоНов български университет
Цена:  25.00 лв.
Тази книга е представена със сканирани страници!
Учебникът "Медийно аудио- и аудиовизуално право" анализира основните институти на медийното аудио- и аудиовизуално право - програма, каталог, предаване, реклама, спонсорство, позициониране на продукти, радио- и телевизионен пазар. Разглежда правния статус на доставчиците на медийни услуги и дискутира средствата за принудително въздействие на "Съвета за електронни медии" при осъществяването на надзорната дейност. Съществено място е отредено на съдебната практика, натрупана в периода 2001 - 2014 г., която тълкува опита на надзорния орган по прилагане на "Закона за радиото и телевизията". Има интердисциплинарен ...
Подборен лов на интернет пирати - Петър Петров -

Подборен лов на интернет пиратиСиела
Цена:  17.00 лв.
Тази книга е представена със сканирани страници!
Теория за селективно наказателно преследване. ...
Договорите на световната организация за интелектуална собственост относно авторското право, изпълненията и звукозаписите и други актуални авторскоправни проблеми - Емил Лозев -

Договорите на световната организация за интелектуална собственост относно авторското право, изпълненията и звукозаписите и други актуални авторскоправни проблемиАИ "Проф. Марин Дринов"
Цена:  5.00 лв.
Тази книга е представена със сканирани страници!
Книгата съдържа текстовете (на английски и български) на Договора на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) относно авторското право (1996 г.), Договора на СОИС относно изпълненията и звукозаписите (1996 г.), както и текстовете на Споразумението ТРИПС (1994 г.), отнасящи се до авторското право и сродните му права, коментар на двата договора на СОИС и на Споразумението ТРИПС и съответствията му с българското авторско правно законодателство; анализ на редица актуални авторскоправни проблеми, отнасящи се както до закрилата на компютърните програми, произведенията на изобразителното изкуство и архитектурата, така и до ...
Интелектуална собственост Продукти 1-12 от общо 27
Страница:
123
Авторско право 2017
Цена:  7.00 лв.
Интелектуална собственост 2016 - част 2: Индустриална собственост
Цена:  6.90 лв.
Обекти на интелектуалната собственост
Живко Драганов
Цена:  18.00 лв.
Процесуални аспекти на конфликта на интереси
Марина Михайлова
Цена:  28.00 лв.
Авторски и сродни права в аудиовизията
Марияна Лазарова
Цена:  18.00 лв.
Търговски марки - Опозиции
Аглика Г. Иванова, Иван Н. Иванов
Цена:  25.00 лв.
Авторски и изпълнителски права в театъра
Емил Лозев
Цена:  20.00 лв.
Търговските марки и авторските права в интернет пространството
Атанас Костов
Цена:  19.80 лв.
Интелектуална собственост 2016 - част 1
Цена:  6.90 лв.
Медийно аудио- и аудиовизуално право
Райна Николова
Цена:  25.00 лв.
Подборен лов на интернет пирати
Петър Петров
Цена:  17.00 лв.
Договорите на световната организация за интелектуална собственост относно авторското право, изпълненията и звукозаписите и други актуални авторскоправни проблеми
Емил Лозев
Цена:  5.00 лв.
Страница: 1 / 3
Категории
Право и юридическа литература
Интелектуална собственост
Любовта трае три години
Фредерик Бегбеде
Истината боли
Сашо Диков
Остарях, преди да порасна
Пристига дългоочакваната автобиография на легендарния Джеки Чан!
Жестока любов
Една емоционална история от Колийн Хувър - автор на бестселъри в жанра любовен роман.
Безплатна доставка за София, 2.90 за провинцията!
Интелектуална собственост 2016 - част 1 -
Интелектуална собственост ...
11. актуализирано издание към 20 октомври 2016 г. : Сборникът представя законовата уредба на правата, ...
Обекти на интелектуалната собственост - Живко Драганов -
Обекти на интелектуалната ...
Живко Драганов
Книгата представлява общо изследване на нематериалните блага, които се закрилят като обекти на ...
Подборен лов на интернет пирати - Петър Петров -
Подборен лов на интернет ...
Петър Петров
Теория за селективно наказателно преследване. ...
Авторско право 2010 -
Авторско право 2010
Съобразено с действащото законодателство на РБ към 10.2010 г. Последна актуализация ДВ, бр. 80 от 12. ...
Право върху търговска марка в Република България - Георги Саракинов -
Право върху търговска ...
Георги Саракинов
Четвърто преработено и допълнено издание : Четвъртото издание на учебника обхваща всички въпроси, ...
Относно авторските права на архитектите проектанти - Георги Саракинов -
Относно авторските права ...
Георги Саракинов
Тази малка по обем, но изключително ценна книга дава авторитетни отговори на всички важни въпроси, ...
Методи за оценка на интелектуалните активи на организацията - Николай Митев -
Методи за оценка на ...
Николай Митев
Поводът за написването на тази книга е актуалността на темата за все по-нарастващото въздействие на ...